__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"ed151":{"name":"Main Accent","parent":-1},"12ff1":{"name":"Accent Dark","parent":"ed151"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"ed151":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"12ff1":{"val":"rgb(152, 11, 131)","hsl_parent_dependency":{"h":309,"l":0.32,"s":0.86}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"ed151":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"12ff1":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

 Món quà ngày tết

Saffron xin hân hạnh được làm món quà vô cùng ý nghĩa để bạn mang tết về với quê hương, với gia đình thân yêu.

Sản phẩm của chúng tôi

0909570820 Chat ZALO
.
.
.
.
>